KATILIM ÜCRETSİZDİR

En çok 150 kelimelik Özet Gönderimi Zorunludur

TEMA

 • Sempozyum Teması; “Depremin yaralarını sarmak ve hızla toparlanmak için kısa, orta ve uzun dönemde neler yapılabilir?” şeklindedir.
 • Sempozyum Amacı; Deprem sonrası süreç yönetiminin iyileştirilebilmesi için teorik ve pratik önerilerin tartışılması, pekiştirilmesi ve derlenmesidir.

KONULAR

06 Şubat Depremi kaynaklı sorunlara odaklı olmak ve çözüm önerileri sunmak kaydıyla; Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, İletişim, Hukuk, Ekonomi, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Kentleşme, Çevre, Sosyal Politika, Eğitim, İlahiyat, Temel Bilimler, Mühendislik, Mimarlık, Planlama, Sağlık Bilimleri ve ilgili diğer alanlardaki çalışmalarınızı bekliyoruz.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Son Özet Gönderim Tarihi: 18.02.2023
 • Kabul Mektuplarının Gönderimi: 18.02.2023
 • Sempozyum Tarihi: 19.02.2023 Saat 09:00-19:00
 • Tam Metin Gönderimi Son: 28.02.2023

DÜZENLEME KURULU

Düzenleme Kurulu Bşk: Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK – musaozturk@isparta.edu.tr

Danışma Kurulu, Düzenleme Kurulu ve Alan Editörleri:

 • Doç. Dr. Abdullah Aydın
 • Doç. Dr. Bekir Gündoğmuş
 • Dr. Halil İbrahim Uzun
 • Doç. Dr. Harun Bekiroğlu
 • Doç. Dr. Harun Kılıçarslan
 • Doç. Dr. Kürşat Öğülmüş
 • Doç. Dr. Mehmet Fatih Buğan
 • Doç. Dr. Muhammed Maruf
 • Dr. Murad Duzcu
 • Dr. Mustafa Çalışkan
 • Doç. Dr. Mustafa Kırca
 • Doç. Dr. Nevzat Tetik
 • Arş. Gör. Nesibe Erkalan Çakır
 • Doç. Dr. Nurullah Altıntaş
 • Dr. Sevilay Karaman
 • Öğr. Gör. Talip Tuğrul

SEMPOZYUM ZOOM Platformunda Yapılacaktır

YAYIN OLANAKLARI

 • Tam metinler hakem değerlendirmesinden geçmesi durumunda “BÜYÜK DEPREM SONRASI İÇİN AKADEMİK ÖNERİLER” başlıklı doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini sağlayan editöryal kitapta yayınlanacaktır.

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Tam metin yazim klavuzu İNDİR

 • Çift-Kör hakemlik süreci işletilecektir.
 • Tam metinle birlikte Ithenticate ve/veya Turnitin çıktısı gönderilmelidir
 • APA 6 kurallarına göre atıflar ve kaynakça hazırlanmalıdır.
 • Kenarlardan 2.5cm, 1.15 satır aralığı, paragraf girintisi yok, Times New Roman, 11 Punto olmalıdır.
 • Yazarlar kurumsal mail adreslerini ve ORCID numaralarını yazmalıdır.
 • Tam metinlerde özet eklenmesine gerek yoktur.
 • Çalışmalarda; “Muhtemel etkiler” ve “Neler yapılabilir” bölümleri öne çıkartılmalı ve ilgili literatür merkezinde neden-sonuç ilişkileriyle tartışılmalıdır.
 • Tam metinler Kaynakça dahil en az 5 en çok 8 sayfa olmalıdır.
 • Tam metinler 28 Şubat 2023, saat 23:59’a kadar gönderilmelidir.