SOSYAL, EKONOMİK, POLİTİK & TEKNİK AÇIDAN NELER YAPILABİLİR?

DEPREMİN ACISINI YAŞIYORUZ

Bu nedenle;

Sempozyum Teması: “Acil Durum yönetiminin öne çıktığı bugünlerde depremin yaralarını sarmak ve hızla toparlanmak için kısa, orta ve uzun dönemde; devlet, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve afetzedeler olarak neler yapılabilir?”

 • Sempozyum Amacı; Deprem sonrası süreç yönetiminin iyileştirilebilmesi için teorik ve pratik önerilerin tartışılması, pekiştirilmesi ve derlenmesidir.

SEMPOZYUM PROGRAMI

Katkılarınızla “Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler” başlıklı kitabımız yayınlanmıştır. İndirmek için TIKLAYINIZ

Uluslararası Yayınevi Belgesi için TIKLAYINIZ

Sempozyum Programı Son haline Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Sempozyum Süresince Hızlı Etkileşim İçin Whatsapp Grubuna  TIKLAYINIZ

Sempozyum YouTube sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ

SUNUMLAR

A Platformu – TAMAMI

BİRİNCİ S. B Platformu

İKİNCİ S. B Platformu

ÜÇÜNCÜ S. B Platformu

DÖRDÜNCÜ S. B Platformu

BEŞİNCİ S. B Platformu

ALTINCI S. B Platformu

YAYIN OLANAKLARI

 • Tam metinler hakem değerlendirmesinden geçmesi durumunda BÜYÜK DEPREM SONRASI İÇİN AKADEMİK ÖNERİLER başlıklı Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini sağlayan editöryal kitapta yayınlanacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Son Özet Gönderim Tarihi: 18.02.2023
 • Kabul Mektuplarının Gönderimi: 18.02.2023
 • Sempozyum Tarihi: 19.02.2023 Saat 09:00-19:00
 • Tam Metin Gönderimi Son: 28.02.2023

KRİZ YÖNETİMİNE KATKIDA BULUNMAYA ÇALIŞTIK

İnsanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olan ve 40 Bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüzbinlerce insanımızın yaralandığı, milyonlarca insanımızın etkilendiği 06 Şubat Kahramanmaraş Depreminde yaşanan mağduriyetlerin hızla giderilebilmesi için kısa, orta ve uzun dönemde; devlet, vatandaş, sivil toplum kuruluşları ve afetzedeler olarak nelerin yapılabileceğini akademik açıdan ele almaya ve öneriler üretmeye çalıştık.

12 alanda toplamda 78 bildiri ile “Neler Yapılabilir” konusunu tartıştık. Sunumlarda izleyebilirsiniz, öneriler raporu ve kitap yayınlanınca bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

KONULAR

06 Şubat Depremi kaynaklı sorunlara odaklı olmak ve çözüm önerileri sunmak kaydıyla; Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, İletişim, Hukuk, Ekonomi, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Şehir Planlama, Kentleşme, Çevre, Sosyal Politika, Eğitim, İlahiyat, Temel Bilimler, Mühendislik, Mimarlık, Planlama, Sağlık Bilimleri ve diğer alanlardaki, ÖZGÜN, DERLEME ve/veya UYARLAMA çalışmalardır

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Tam metin yazim klavuzu İNDİR
APA 6 yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.
Sağ, sol, üst, alt, 2,5cm, 1,15 satır aralığı, 1,25 paragraf girintisi, Times New Roman, 11 Punto olmalıdır.
Yazarlar kurumsal mail adreslerini ve ORCID numaralarını yazmalıdır.
Tam metinlerde özet eklenmesine gerek yoktur.
Tam metinler Kaynakça dahil en az 5 en çok 8 sayfa olmalıdır.
Neler yapılabilir kısmı öne çıkartılmalı ve neden sonuç ilişkileriyle tartışılmalıdır.
Tam metinler 28 Şubat 2023, saat 23:59’a kadar gönderilmelidir.

DÜZENLEME KURULU

Düzenleme Kurulu Bşk: Doç. Dr. Musa Öztürk

Danışma Kurulu, Düzenleme Kurulu ve Alan Editörleri:

 • Doç. Dr. Abdullah Aydın
 • Dr. Aysun GÜZEL
 • Doç. Dr. Bekir Gündoğmuş
 • Dr. Halil İbrahim Uzun
 • Doç. Dr. Harun Bekiroğlu
 • Doç. Dr. Harun Kılıçarslan
 • Doç. Dr. Kürşat Öğülmüş
 • Doç. Dr. Mehmet Fatih Buğan
 • Doç. Dr. Muhammed Maruf
 • Dr. Murad Duzcu
 • Dr. Mustafa Çalışkan
 • Doç. Dr. Mustafa Kırca
 • Doç. Dr. Nevzat Tetik
 • Arş. Gör. Nesibe Erkalan Çakır
 • Doç. Dr. Nurullah Altıntaş
 • Dr. Sevilay Karaman